Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) este instituția de învățământ superior cu cea mai îndelungată tradiție în educația și cercetarea avansată inginerească din România. Universitatea este axată pe nevoile educaționale ale studenților, îmbunătățind în mod constant facilitățile și programele sale pentru a răspunde cerințelor în continuă schimbare în domeniul muncii. Dezvoltarea "tehnologiei pentru oamenii din jurul nostru" este motorul activităților de cercetare, predare și transfer tehnologic la TUIASI.
Viața de student TUIASI are un spirit aparte mai ales atunci când locuiești în campusul „Tudor Vladimirescu”
unul dintre cele mai mari campusuri studențești din România, adevărat centru al vieţii studenţeşti ieşene. Aici există o bază sportivă cu dotări și facilități de ultimă generație (terenuri de fotbal acoperite și în aer liber; de baschet și de tenis de câmp; săli de sport, de tenis de masă; săli de forță și de aerobic), săli de coworking, un Hub internațional, la toate acestea studenții având acces gratuit.
Celor peste 13.400 de studenți ingenioși și creativi le oferim oportunități de instruire, inclusiv pe bază de proiecte inovative și de cercetare avansată, în domeniile Inginerie și Arhitectură, prin intermediul programelor noastre de licență, masterat sau de doctorat, care înglobează abilitățile viitorului într-o abordare sustenabilă.

Tinerii care aleg TUIASI se bucură și de învățare experiențială și mobilități globale, prin participarea în programe derulate cu universități și alte instituții internaționale, oportunități pentru cariere de succes pe tot parcursul vieții.

Spiritul vivace al studenților se reflectă și în rezultatele de la competitivele concursuri studențești, educaționale, de creație tehnico-științifică și sportive. Mașinile autocomandate care parcurg trasee dificile, dronele și roboții proiectați și construiți în laboratoarele universității, Monopostul Formula Student, produsele biochimice, creațiile vestimentare sau podurile rezistente realizate din materiale dintre cele mai neașteptate sunt doar câteva dintre proiectele realizate de echipe de studenți TUIASI, coordonați de dascălii lor.ADMITEREA CANDIDAȚILOR ROMÂNI

DE PRETUTINDENI LA STUDII DE LICENȚĂ

PE LOCURI LA BUGET – 2022

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere. Admiterea se face prin concurs de dosare, pe baza mediei de bacalaureat, pentru toate facultățile, cu excepția Facultății de Arhitectură și a Facultății de Automatică și Calculatoare, unde vor avea loc probe scrise. Găsiți detaliile despre aceste probe pe site-urile facultăților:

URMĂRIȚI permanent site-ul:

https://www.tuiasi.ro/licenta/candidati-romani-de-pretutindeni/


deoarece aici se vor afișa detaliile privind numărul de locuri alocate (cu și fără bursă), modalitatea de depunere a dosarelor și alte informații extrem de importante despre admiterea candidaților români de pretutindeni la studii de licență pe locuri la buget.

PROGRAMELE DE STUDII DE LICENȚĂ

DE LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”GHEORGHE ASACHI”


1
Facultatea

Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de licenţă

Ingineria sistemelor
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Denumirea programului de studii

Automatică şi informatică aplicată
Calculatoare
Tehnologia informaţiei
Ingineria şi protecţia mediului în industrie


2
Facultatea

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului "Cristofor Simionescu"
Domeniul de licenţă

Ingineria mediului
Inginerie chimică

Inginerie şi management
Denumirea programului de studii

Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie
Chimie alimentară şi tehnologii biochimice
Ingineria fabricaţiei hârtiei
Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului
Inginerie biochimică
Inginerie chimică
Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale


3
Facultatea

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
Domeniul de licenţă

Inginerie civilă

Ingineria instalaţiilor
Denumirea programului de studii

Inginerie civilă (în limba engleză)
Construcţii civile, industriale şi agricole
Căi ferate, drumuri şi poduri

Instalaţii pentru construcţii


4
Facultatea

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial
Domeniul de licenţă

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Inginerie şi management
Denumirea programului de studii

Tehnologia construcţiilor de maşini
Sisteme de producţie digitale
Ingineria sudării

Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

Inginerie economică în domeniul mecanic

5
Facultatea

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Domeniul de licenţă

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Denumirea programului de studii

Electronică aplicată
Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)


6
Facultatea

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
Domeniul de licenţă

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Inginerie şi management
Denumirea programului de studii

Electronică de putere şi acţionări electrice
Sisteme electrice
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Informatică aplicată în inginerie electrică

Ingineria sistemelor electroenergetice
Energetică și tehnologii informatice

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

7
Facultatea

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
Domeniul de licenţă

Inginerie civilă

Inginerie geodezică

Ingineria mediului
Denumirea programului de studii

Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

Măsurători terestre şi cadastru

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

8
Facultatea

Facultatea de Mecanică
Domeniul de licenţă

Ingineria autovehiculelor

Inginerie mecanică

Mecatronică şi robotică
Denumirea programului de studii

Autovehicule rutiere
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
Construcţii de autovehicule

Inginerie mecanică
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

Mecatronică
Robotică

9
Facultatea

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Domeniul de licenţă

Ingineria materialelor

Inginerie industrială

Inginerie mecanică
Denumirea programului de studii

Ingineria procesării materialelor
Ştiinţa materialelor

Ingineria securităţii în industrie

Echipamente pentru procese industriale


10
Facultatea

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
Domeniul de licenţă

Inginerie industrială

Inginerie chimică

Inginerie şi management

Denumirea programului de studii

Tehnologia şi designul produselor textile
Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori
Design industrial
Design industrial (în limba engleză - Industrial Design)

Tehnologie chimică textilă

Inginerie economică industrială
Ingineria şi managementul afacerilor

11
Facultatea

Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino"

Domeniul de licenţă

Arhitectură
Denumirea programului de studii

Arhitectură