UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ
SI ROBOTICA ÎN CONSTRUCȚII
Str. Calea Plevnei nr. 59 sector 1 Bucuresti
Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotica în Construcții
Este o unitate de învățământ de stat, acreditată ARACIS cu grad de încredere ridicat, care școlarizează studenti romani, internaționali UE și NON-UE în formă de învățământ cu frecvență (IF) pentru toate programele de studii superioare, și anume licența 4 ani și master 2 ani.
Sunt doua programe de studii la licenta:
1. UTILAJE TEHNOLOGICE PENTRU CONSTRUCȚII (roboți) – domeniul Inginerie Mecanica
2. MECATRONICA – domeniul Mecatronica si Robotica
La master :
SISTEME MECANICE AVANSATE – domeniul inginerie mecanică
Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotica in Constructii
făcând parte din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti este membru fondator al Universitatii Europene EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability. Acest lucru permite ca studentii noștri sa poată urma în timpul studiilor programele de MINOR, fapt ce le va permite absolventilor să dețină diploma semnată de toate universitatile din consorțiu si anume: Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), Universitatea La Rochelle (LRUniv), Franța, Universitatea de Agricultură din Atena (AUA), Grecia, Universitatea din Klaipeda (KU), Lituania, Universitatea Catolică din Valencia (UCV), Spania și Universitatea din Zadar (UNIZD), Croația.

Misiunea actuală a FACULTĂȚII DE INGINERIE MECANICĂ ȘI ROBOTICA IN CONSTRUCTII domeniilor de licenţă:
Studenții din Rep. Moldova absolventi ai facultății noastre pot aplica pentru masterate în domenii conexe la universitati din UE.

Joburi asigurate prin solicitari permanente ale firmelor de prestigiu din domeniu inca din timpul facultatii ( Liebherr, Bergerat, Hilti, Vermeer, etc).


Inginerii mecanici absolvenţi ai Facultătii de Inginerie Mecanică și Robotizatea în Constructii din domeniul mecatronicii posedă cunoştinţe pentru proiectarea și robotizarea echipamentelor de constructii, demonstrând reale calităţi de inginer mecanic polivalent.

Toți candidații trebuie să se înscrie pe platforma de admitere: https://admitereonline.utcb.ro/login
Candidații vor depune documentele, pentru obținerea Scrisorii de acceptare la studii, DOAR prin intermediul platformei online.
Trebuie să completeze toate câmpurile platformei online cu informațiile solicitate și să încarce toate documentele de înregistrare menționate.

Candidații trebuie să își asume responsabilitatea pentru autenticitatea și corespondența copiilor documentelor digitale/scanate cu cele originale.
contact: Email: decanat.ing@yahoo.com / https://utilajutcb.ro/

Tel: +40771106837 / +40745254915