Înveți, muncești, câștigi
Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți
vine cu oferta educațională pentru anul de studii 2022-2023:
Școala Profesională 5 mun. Bălți, Moldova
MESERII CONEXE ÎNVĂȚĂMÂNT
PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învățământ: frecvența la zi
Limba de instruire: română/rusă
Finanțare: buget
Admitere: în baza studiilor gimnaziale
 • Operator pentru suportul tehnic al calculatorului
 • Operator introducere, validare și prelucrare date
 • Electrician-electronist auto
 • Mecanic auto
 • Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice
 • Lăcătuș-electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice
MESERII CONEXE ÎNVĂȚĂMÂNT
PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR
Durata studiilor: 2 ani
Forma de învățământ: frecvența la zi
Limba de instruire: română/rusă
Finanțare: buget
Admitere: în baza studiilor gimnaziale
Electrogazosudor-montator
Strungar
Mecanic auto

MESERII ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL ÎN PARTENERIAT CU ICS DRA DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE SRL

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învățământ: frecvența la zi
30% instruire teoretică în instituție,
70% instruire practică în întreprndere
Limba de instruire: română
Finanțare: buget
Admitere: în baza studiilor gimnaziale

Operator la maşini-unelte semiautomate și automate
Operator în depozitele mecanizate si automatizate
Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial

AVANTAJE ȘI OPORTUNITĂȚI

 • Bursă de studii
 • Locuri de trai în cămin
 • Alimentație (prânz gratuit)
 • Ajutor social
 • Școala Auto (buget)
 • ROBOCLUB și ARDUINO
 • Activități sportive
 • Activități culturale
 • Dezvoltare personală
 • Dezvoltare antreprenorială
 • Ghidare în carieră
ACTE NECESARE
Actul de studii (original);

Buletin de identitate/certificat de naștere (3 copii)

6 fotografii 3x4 color;

Adeverența de recrut (pentru băieți);

Certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidatii din familii cu patru și mai mulți copii).
Adresa:
str. I. Franco 15
(MD 3100) mun. Bălți.

Contacte:
Director:
+373 231 7-23-34
Director adjunct:
+373 (231) 73199;
+373 (231) 70341.

Email:
spp5@mail.ru,
sp5balti@gmail.com


Transport: troleibuzul 2; autobuz 25; microbuz 8, 9 – Stația „Al. cel Bun”;
Adresa:
str. I. Franco 15
(MD 3100) mun. Bălți.

Contacte:
Director:
+373 231 7-23-34
Director adjunct:
+373 (231) 73199;
+373 (231) 70341.

Email:
spp5@mail.ru,
sp5balti@gmail.com


Transport: troleibuzul 2; autobuz 25; microbuz 8, 9 – Stația „Al. cel Bun”;
Adresa:
str. I. Franco 15
(MD 3100) mun. Bălți.

Contacte:
Director:
+373 231 7-23-34
Director adjunct:
+373 (231) 73199;
+373 (231) 70341.

Email:
spp5@mail.ru,
sp5balti@gmail.com


Transport: troleibuzul 2; autobuz 25; microbuz 8, 9 – Stația „Al. cel Bun”;
Adresa:
str. I. Franco 15
(MD 3100) mun. Bălți.

Contacte:
Director:
+373 231 7-23-34
Director adjunct:
+373 (231) 73199;
+373 (231) 70341.

Email:
spp5@mail.ru,
sp5balti@gmail.com


Transport: troleibuzul 2; autobuz 25; microbuz 8, 9 – Stația „Al. cel Bun”;