„Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate a învăța”

N. Iorga
Misiunea
Școala Profesională nr. 4 din mun. Bălți oferă servicii de formare profesională în baza studiilor gimnaziale, inclusiv servicii de recalificare pentru adulți, din domeniile transport auto, servicii, construcții și industrie prin aplicarea unui învățământ modern, centrat pe cel ce învață.

Promovăm o educație de calitate axată pe performanță, creativitate, inovație prin aplicarea standardelor de pregătire profesională în corespundere cu cerințele pieței muncii.

Școala asigură formarea unei personalități competitive, capabile de a se adapta rapid într-o societate aflată în continuă schimbare și a investi pe tot parcursul vieții în propria dezvoltare profesională.
Viziunea
Școala Profesională nr. 4 vizează realizarea unui demers educațional performant, care va forma tineri cu un larg spectru de competențe, motivați de a-și construi propriul traseu de formare.

Programele bine structurate îi vor ajuta pe elevi să atingă înalte performanțe și să se integreze activ și eficient în societate.

Tendința școlii este de a promova imaginea instituției prin valorizarea colaborării cu agenții economici pentru a facilita încadrarea absolvenților în câmpul muncii, cât și integrarea lor în bussinesul mic și mijlociu și crearea unor afaceri proprii.

Ne vom afirma prin dezvoltarea și menținerea de parteneriate cu alte școli de profil din țară și străinătate, asigurând condiții propice unui învâțâmânt de calitate.

Ne propunem participarea în diverse proiecte, atragerea de fonduri suplimentare care vor duce la diversificarea resurselor financiare, destinate dezvoltării bazei materiale.

Vom asigura un mediu de educație în care elevii vor deveni un model al formării și calificării lor profesionale la nivelul standardelor tehnologice, manifestând responsabilitate și spirit de cooperare.
Școala Profesională nr. 4 din mun. Bălți a fost fondată la 19 ianuarie 1972, având statut de Școala Profesională Tehnică Orășănească nr. 41, prin ordinul nr. 24/II din 19.01.1972 emis în comun de Ministerul Transportului Auto al RSSM și Comitetul de Stat al Consiliului de Miniștri al RSSM pentru învățământul profesional tehnic.

În anul 1984 Școala Profesională Tehnică Orășănească nr. 41 a fost reorganizată, prin ordinul Comitetului de Stat pentru învățământ profesional tehnic a RSSM nr. 70 din 09 iulie, în Școala Profesională Tehnică nr. 49, or. Bălți.

În anul 1997 Școala Profesională Tehnică nr. 49 a fost reorganizată, conform Hotărârii Guvernului nr. 795 din 20 august și Ordinului Ministerului Învățământului nr. 338 din 01 septembrie, în Școala Profesională Polivalentă nr. 4, or. Bălți.

În 2003 Școala Profesională Polivalentă nr. 4 a fost reorganizată, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1371 din 17 noiembrie și Ordinului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 532 din 24 noiembrie, în Școala Profesională nr. 4, mun. Bălți.
Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți pregăteşte cadre de muncitori calificaţi în domeniile:
Electricitate și energie

— Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice — Lăcătuş electrician la repararea utilajelor electrice (3 ani)
Vehicule cu motor, nave și aeronave

— Electrician electronist auto-Mecanic auto (3 ani)
— Mecanic auto-Lăcătuș redresare caroserii (3 ani)
— Mecanic auto (2 ani)
— Electrician electronist auto (2 ani)
— Lăcătuș redresare caroserii — Vopsitor auto (3 ani)
Mecanică și prelucrarea metalelor

— Electrogazosudor — montator
— Tăietor cu gaze( 3 ani)
— Electrogazosudor-montator (2 ani)

Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți Vă propune cursuri de formare profesională PENTRU ADULȚI la următoarele specialități:

— Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice (3 luni);
— Electrogazosudor la sudarea manuală (3 luni);
— Vopsitor auto (2 luni);
— Mecanic auto (3 luni);
ACTE NECESARE
Actul de studii în original;

Certificat de naștere;

Buletinul de identitate;

6 fotografii color 3x4;

Certificat despre componența familiei;

Adeverința ce confirmă statutul de copil orfan;
Durata studiilor: 2, 3 ani
Elevii sunt asigurați cu prânz gratuit, cazare în căminul instituției și li se acordă bursă în cuantum de 420-590 lei.
Pe parcursul acestor ani școala a instruit 13048 specialiști în diverse domenii
Adresa:
mun. Bălți,
str. I. Franco, 7

Contacte:
Telefon:
0 (231) 7-24-57
Comisia de admitere:
0 (231) 7-05-31

Vă deplasați:
troleibuzul 2A, 4,
autobuzul 25.

Site:
Sp4balti.md

Adresa:
mun. Bălți,
str. I. Franco, 7

Contacte:
Telefon:
0 (231) 7-24-57
Comisia de admitere:
0 (231) 7-05-31

Vă deplasați:
troleibuzul 2A, 4,
autobuzul 25.

Site:
Sp4balti.md

Adresa:
mun. Bălți,
str. I. Franco, 7

Contacte:
Telefon:
0 (231) 7-24-57
Comisia de admitere:
0 (231) 7-05-31

Vă deplasați:
troleibuzul 2A, 4,
autobuzul 25.

Site:
Sp4balti.md

Adresa:
mun. Bălți,
str. I. Franco, 7

Contacte:
Telefon:
0 (231) 7-24-57
Comisia de admitere:
0 (231) 7-05-31

Vă deplasați:
troleibuzul 2A, 4,
autobuzul 25.

Site:
Sp4balti.md