Şcoala Profesională nr.1
mun. Bălţi
Învățătură care se obține prin șansă, trebuie căutată cu ardoare și frecventată cu sârguință.
Abigail Adams
Managementul şcolii

Director: Zaporojan Vladimir

Director adjunct instruire şi producere: Batrînac Alexandru

Director adjunct instruire şi educaţie: Ciobanu Natalia

Şeful secţiei instruire practică: Cantemir Ion
Cadre didactice
Profesori 24
Maiştri-instructor 18
Pedagogi sociali 3

Personal ethnic 28                        

Meserii cu durata studiilor
3 ani (buget)
1

Electrogazosudor – montator - Tăietor cu gaze

2

Tencuitor - Placator cu plăci

3

Tîmplar în construcţii – Dulghert

Meserii cu durata studiilor
2 ani (buget)
1

Lăcătuş-instalator tehnică sanitară

2

Placator cu plăci

3

Pietrar – zidar

4

Asamblor montator profile aluminiu şi geam termopan

Cursuri de scurtă durată
(contra plată)
1

Operator la calculatoare electronice – 4 luni

2

Bucătar, cofetar, barmen – 5 luni

3

Tîmplar – 3 luni

4

Placator cu plăci, Zugrav, Tencuitor – 3 luni

5

Electrogazosudor – montator – 6 luni

6

Lăcătuă – instalator tehnică sanitară – 6luni

Curriculum vitae
 • În anii 1969-1984 se numea Şcoala Profesională Tehnică Orăşenească nr. 32
 • În anii 1984-1997 e denumită Şcoala Medie Profesională Tehnică nr.46
 • În perioada anilor 1997-2003 e renumită Şcoala Profesională Polivalentă nr.1
 • Din anul 2003 poartă numele Şcoala Profesională nr.1 mun. Bălţi
Etape din istoria şcolii:
1. Director
2. Consiliul Administrativ
3. Consiliul Profesoral
4. Comisii metodice
5. Adunarea generală
Modalităţi de management:

 • Contingentul — 394 elevi 17 de grupe. Din ele:
 • Cu termen de studii de 3 ani — 9
 • Cu termen de studii de 2 ani — 8
Date despre elevi:
 • În comun cu Agenţia Forţelor de Muncă Bălţi au fost pregătiţi 1820 specialişti.
 • Reciclarea cadrelor de profil şi consolidarea bazei materiale cu suportul agenţilor economici SA „KNAUF”, SA „Supraten”, SA Marshaecon, SA Moldagrotehnica, ÎM Regia Apă canal Bălţi.
Aria de colaborare:
Anul fondării:

Noiembrie 1969
Modalităţi de management:
 • Bloc de studii
 • 27 cabinete
 • Atelier cu poligoane pentru tîmplari, sudori, zidari, tencuitori
 • 2 cabinete de informatică cu 20 calculatoare
 • Sala sportivă
 • Stadion
 • Cantina
 • Cămin
 • Sala de festivităţi
 • Bibliotecă
 • Dispanser medical
ADMITEREA-2022
Adresa:
str. I. Franco,
mun. Bălţi, MD-3100

Contacte:
Telefon: (0231) 7-13-57,Email: sp1balti@gmail.com
(0231) 7-14-40,
(0672) 5-08-08.
Pagini de socializare:
Adresa:
str. I. Franco,
mun. Bălţi, MD-3100

Contacte:
Telefon: (0231) 7-13-57,


Email:
sp1balti@gmail.com
(0231) 7-14-40,
(0672) 5-08-08.
Pagini de socializare:
Adresa:
str. I. Franco,
mun. Bălţi, MD-3100

Contacte:
Telefon: (0231) 7-13-57,Email:
sp1balti@gmail.com
(0231) 7-14-40,
(0672) 5-08-08.
Pagini de socializare:
Adresa:
str. I. Franco,
mun. Bălţi, MD-3100

Contacte:
Telefon: (0231) 7-13-57,Email:
sp1balti@gmail.com
(0231) 7-14-40,
(0672) 5-08-08.
Pagini de socializare: