Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni
Колледж Ветеринарной Медицины
и Аграрной Экономики, Брэтушень
Doriți să alegeți o profesie care să vă creeze un viitor sigur, să obțineți un permis de conducere și livret militar?

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni vă oferă aceste posibilități prin înmatricularea la studii fără examene de admitere

la următoarele specialități:


Желаете выбрать профессию, которая обеспечит уверенное будущее,

где сможете получить водительское удостоверение и военный билет?

Колледж Ветеринарной Медицины и Аграрной Экономики, Брэтушень даёт вам эти возможности путём зачисления на обучение без вступительных экзаменов

по следующим специальностям:

 • MEDICINĂ VETERINARĂ
  Felcer veterinar - va putea activa în clinicile și farmaciile veterinare private și de stat, la fabricile de mezeluri, de prelucrare a laptelui, grădini zoologice și circuri, la unitățile deținătoare de animale, serviciul de grăniceri și vamal.
  ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
  Ветеринарный фельдшер- имеет возможность работать в Государственных и частных ветеринарных предприятиях, на колбасных заводах, переработке молока, зоопарках и цирках, в животноводческих заведениях, пограничной и таможенной службе.
 • PLANIFICAREA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
  Tehnician planificare - va putea iniția și gestiona afaceri proprii în cadrul Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, precum și conducerea unor subdiviziuni din cadrul organizațiilor.
  ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
  Техник по планированию - сможет инициировать и управлять собственным бизнесом в рамках сектора малых и средних предприятий, а также руководить подразделениями в рамках 6 организаций.
 • MERCEOLOGIE
  Tehnician merceolog - poate activa la întreprinderi comerciale, societăţi pe acţiuni, la camerele de comerţ şi industrie.
  ТОВАРОВЕДЕНИЕ
  Техник товаровед - может работать на коммерческих предприятиях, акционерных обществах, в торгово-промышленных учреждениях.
 • ACHIZIȚII PUBLICE
  Agent achiziții - va putea activa în întreprinderile de certificare, achiziţionare, păstrare, prelucrare şi comercializare a produselor, burse de mărfuri, fonduri investiţionale, holdinguri şi centre de prestare a serviciilor.
  ГОСУДАРСТВЕНЫЕ ЗАКУПКИ
  Специалист по закупкам - сможет работать на предприятиях по сертификации, закупке, хранению, переработке и продаже товаров, товарных биржах, инвестиционных фондах, холдингах и центрах оказания услуг.
 • SIGURANȚA PRODUSELOR AGROALIMENTARE
  Specialitatea formează profesioniști în domeniul protecției plantelor și carantinei fitosanitare, siguranței biologice, chimice și fizice a produselor alimentare de origine vegetală, efectuării analizelor și testelor specifice.

  БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

  Готовит специалистов в области защиты растений и фитосанитарного карантина, биологической, химической и физической безопасности пищевых продуктов растительного происхождения, проведения специфических анализов и испытаний.

Studiile se fac în limba română și rusă cu posibilitatea de a susține bacalaureatul și de a primi bursă (745 -1360 lei).

Обучение проводится на румынском и русском языках с возможностью поддержки бакалавриата и получения стипендии (745 -1360 леев).

Pentru înscriere prezentați următoarele acte:
Заявления принимаются
с предоставлением следующих документов:

 • 1
  Actul de studii în original
  Документ об образовании (оригинал)
 • 2
  Fotografii 3x4 - 8 buc
  Фотографии – 8 штук (3х4)
 • 3
  Buletinul de identitate (xerox)
  Копия паспорта
 • 4
  Copia buletinului de identitate a ambilor părinți
  Копии паспортов родителей
Pentru informații:

Tel. 0(246) 94-5-95

mob. 0693 3-54-93; 0683 2-66-12

www.CMVEABrătușeni.md

Adresa: r-ul Edineț, s. Brătușeni