Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți vine cu ofertă educațională pentru anul de studii 2022-2023
De aici pornesc toate acțiunele și realizările noastre, de aici își încep elevii noștri pașii mici în lumea profesiilor, pentru a ajunge la stabilitate și echilibru, la abnegație și excelență.
Durata studiilor:
4 ani, pentru absolvenţii clasei a IX
3 ani pentru absolvenţii clasei a X-a de liceu
Limba de instruire:
română/rusă
Finanțare:
buget şi contract
Аdmiterea se face la următoarele specialități:
Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecțiilor din țesături
Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecțiilor din țesături
Design Interior
Marketing
Securitatea şi sănătatea în muncă
Frizerie şi cosmetică
Frizerie şi cosmetică
Actele necesare:
Actul de studii în original;
6 fotografii 3x4;
Copia buletinului de identitate;
Oportunităţi:

• Susţinerea Bacalaureatului
• Сămin
• Вursă
• Secţii sportive
• Săli de clasă dotate
Pagini de socializare:
Adresa:
str. I. Franco, 17
Republica Moldova,
mun. Bălți (MD-3100)

Contacte:
Telefon: (0231) 6-56-93
(0672) 02-156

Email:
colindus.balti@gmail.com
Site:
ciub.edupage.org
Pagini de socializare:
Adresa:
str. I. Franco, 17
Republica Moldova,
mun. Bălți (MD-3100)

Contacte:
Telefon: (0231) 6-56-93
(0672) 02-156

Email: colindus.balti@gmail.com

Site: ciub.edupage.org

Pagini de socializare:
Adresa:
str. I. Franco, 17
Republica Moldova,
mun. Bălți (MD-3100)

Contacte:
Telefon: (0231) 6-56-93
(0672) 02-156

Email:
colindus.balti@gmail.com
Site:
ciub.edupage.org
Pagini de socializare:
Adresa:
str. I. Franco, 17
Republica Moldova,
mun. Bălți (MD-3100)

Contacte:
Telefon: (0231) 6-56-93
(0672) 02-156

Email:
colindus.balti@gmail.com

Site:
ciub.edupage.org